Mỹ phẩm Ruby Ⓡ Công ty TNHH Mỹ phẩm Ruby Việt Nam

Mỹ phẩm Ruby Ⓡ Công ty TNHH Mỹ phẩm Ruby Việt Nam thường xuyên tuyển Khách Sỉ, Đại Lý trên toàn quốc với chính sách hoa hồng hấp dẫn về bảng giá sỉ mỹ phẩm nhập vào, quy định cấm bán phá giá trong bảng giá lẻ mỹ phẩm bán ra, chính sách thưởng theo doanh số, doanh thu, thưởng Team và chính sách Đào tạo Marketing Online miễn phí theo khóa học.
Bảng giá bán lẻ mỹ phẩm Ruby là bảng giá niêm yết của công ty TNHH Mỹ phẩm Ruby dành cho khách hàng và quy định giá bán cho cộng tác viên bán hàng.
Bảng giá bán sỉ mỹ phẩm Ruby là bảng giá chiết khấu dành cho cộng tác viên bán hàng thuộc hệ thống mỹ phẩm giá sỉ Ruby bao gồm Khách Sỉ, Đại Lý và Tổng Đại Lý.